היווניות

מה הם היווניות

מה היווניות?"היווניות" הוא מונח המשמש בשוק האופציות לתיאור ממדי הסיכון השונים הכרוכים בנקיטת עמדת אופציות. משתנים אלה נקראים היווניות מכיוון…

ארכיון

מהי תטא באופציות

מה זה תטא?המונח תטא מתייחס לשיעור הירידה בערך האופציה עקב חלוף הזמן. ניתן לכנות זאת גם כדעיכה בזמן של אופציה.…

ארכיון

מהי גמא באופציות

מה זה גמאגאמא הוא קצב השינוי בדלתא האופציה למהלך של נקודה אחת במחיר נכס הבסיס. גאמה היא מדד חשוב לקמירות…

ארכיון

מהי וגה באופציות

מה זה וגהVega הוא מדידת רגישות המחירים של האופציה לשינויים בתנודתיות של נכס הבסיס. Vega מייצג את הסכום שמחירו של…

ארכיון

מהי דלתא באופציות

מהי דלתא?דלתא הוא היחס המשווה את השינוי במחיר הנכס, לבין השינוי המקביל במחיר הנגזרת שלו. לדוגמא, אם לאופציה יש ערך…

ארכיון
Back to top button