הגדרה של חוק חברת השקעות משנת 1940

מהו חוק חברת ההשקעות משנת 1940?

מהו חוק חברת ההשקעות משנת 1940?מהו חוק חברת ההשקעות משנת 1940? חוק חברות ההשקעות משנת 1940 הוא חוק הקונגרס המסדיר את ארגון חברות ההשקעות והפעילויות שבהן הן עוסקות. הוא קובע סטנדרטים לתעשיית חברות ההשקעות. המטרה העיקרית של החוק היא להגן על משקיעים על ידי הבטחה שהם מודעים לסיכונים הכרוכים בקנייה ובבעלות של ניירות ערך. חברות השקעות מחויבות על פי החוק לספק למשקיעים מידע על יעדי ההשקעה, מדיניות ההשקעה ומצבם הפיננסי בעת מכירת המניות לראשונה, ומכאן ואילך, במרווחי זמן קבועים. חברות השקעות חייבות גם ליידע את המשקיעים על מבנה ופעילות חברות ההשקעות. החוק נחתם לחוק על ידי הנשיא פרנקלין ד' רוזוולט יחד עם חוק יועצי ההשקעות משנת 1940. שניהם מעניקים לרשות ניירות הערך האמריקאית (SEC) סמכות להסדיר את נאמנויות ההשקעות ויועצי ההשקעות.

post-image-3

מהו חוק חברת ההשקעות משנת 1940? – חברות השקעות מחויבות על פי החוק לספק למשקיעים מידע על יעדי ההשקעה, מדיניות ההשקעה ומצבם הפיננסי בעת מכירת המניות לראשונה, ומכאן ואילך, במרווחי זמן קבועים. חברות השקעות חייבות גם ליידע את המשקיעים על מבנה ופעילות חברות ההשקעות.

מהו חוק חברת ההשקעות משנת 1940? – החוק נחתם לחוק על ידי הנשיא פרנקלין ד' רוזוולט יחד עם חוק יועצי ההשקעות משנת 1940. שניהם מעניקים לרשות ניירות הערך האמריקאית (SEC) סמכות להסדיר את נאמנויות ההשקעות ויועצי ההשקעות.

מהו חוק חברת ההשקעות משנת 1940? – נקודות מרכזיות

 • חוק חברות ההשקעות משנת 1940 הוא חוק הקונגרס המסדיר את הקמת חברות ההשקעות ופעילותן.
 • מהו חוק חברת ההשקעות משנת 1940?

 • החקיקה בחוק חברות ההשקעות משנת 1940 נאכפת ומוסדרת על ידי הרשות לניירות ערך (SEC).
 • חברות המבקשות להימנע מחובות המוצר והדרישות של החוק עשויות להיות זכאיות לפטור.
 • החוק נחתם לחוק על ידי FDR שרצה להגן על משקיעים לאחר התרסקות שוק המניות של 1929 והשפל הגדול שלאחר מכן.
 • החוק עבר שינויים רבים במהלך עשרות השנים כאשר השווקים הפיננסיים התפתחו והפכו מורכבים יותר.
 • הבנת חוק חברות ההשקעות משנת 1940

  החקיקה בחוק חברות ההשקעות משנת 1940 נאכפת ומוסדרת על ידי הרשות לניירות ערך (SEC). חקיקה זו מגדירה את האחריות והדרישות של חברות השקעות ואת הדרישות לכל הצעות מוצרי השקעה הנסחרות בבורסה, כגון קרנות נאמנות פתוחות, קרנות נאמנות סגורות ונאמנות להשקעה ביחידות. החוק מכוון בעיקר למוצרי השקעה קמעונאיים הנסחרים בבורסה.

  מהו חוק חברת ההשקעות משנת 1940?חוק חברות ההשקעות משנת 1940 התקבל במטרה לבסס ולשלב מסגרת רגולטורית יציבה יותר של שוק פיננסי בעקבות התרסקות שוק המניות של 1929. זוהי החקיקה העיקרית המסדירה חברות השקעות והיצע מוצרי ההשקעה שלהן. חוק ניירות הערך של 1933 התקבל גם הוא בתגובה להתרסקות, אך הוא התמקד בשקיפות רבה יותר עבור המשקיעים; חוק חברות ההשקעות משנת 1940 מתמקד בעיקר במסגרת הרגולטורית של מוצרי השקעה קמעונאיים.

  החוק מפרט כללים ותקנות שחברות השקעות בארה"ב חייבות לציית להם בעת הצעת ותחזוקה של ניירות ערך של מוצרי השקעה. הוראות החוק מתייחסות לדרישות להגשה, דמי שירות, גילויים פיננסיים וחובות הנאמנות של חברות השקעות.

  החוק גם קובע תקנות לעסקאות של אנשים מסויימים וחתמים מסויימים; מתודולוגיות חשבונאיות; דרישות ניהול רישום; דרישות ביקורת; כיצד ניתן להפיץ, לפדות ניירות ערך ולרכוש אותם מחדש; שינויים במדיניות ההשקעות; ופעולות במקרה של מרמה או הפרת חובת אמונים.

  כמו כן, הוא קובע הנחיות ספציפיות לסוגים שונים של חברות השקעות מסווגות וכולל הוראות המסדירות את כללי המוצרים התפעוליים של חברות, לרבות נאמנות להשקעה ביחידות, קרנות נאמנות פתוחות, קרנות נאמנות סגורות ועוד.

  הגדרת חברת השקעות

  מהו חוק חברת ההשקעות משנת 1940?החוק גם מגדיר מה מתאים כ"חברת השקעות". חברות המבקשות להימנע מחובות המוצר והדרישות של החוק עשויות להיות זכאיות לפטור. לדוגמה, קרנות גידור נופלות לפעמים תחת הגדרת החוק "חברת השקעות", אך עשויות להיות מסוגלות להימנע מדרישות החוק על ידי בקשת פטור לפי סעיפים 3(ג)(1) או 3(ג)7.

  בהתאם לחוק חברות ההשקעות משנת 1940, חברות השקעות חייבות להירשם ב-SEC לפני שהן יכולות להציע את ניירות הערך שלהן בשוק הציבורי. החוק גם מפרט את הצעדים שחברת השקעות נדרשת לנקוט במהלך תהליך רישום זה.

  חברות נרשמות לסיווגים שונים בהתאם לסוג המוצר או מגוון המוצרים שהן מעוניינות לנהל ולהנפיק לציבור המשקיעים. בארה"ב, ישנם שלושה סוגים של חברות השקעה (מסווגות על פי חוקי ניירות ערך פדרליים): קרנות נאמנות/חברות השקעות ניהול פתוחות; קרנות השקעה ביחידות (UITs); וקרנות סגורות/חברות השקעות ניהול סגורות. הדרישות לחברות השקעות מבוססות על סיווגן והיצע המוצרים שלהן.

  חוק דוד-פרנק וביטול חלקי

  מהו חוק חברת ההשקעות משנת 1940?לאחר המיתון הגדול, הנשיא אובמה חתם על חוק הרפורמה והגנת הצרכן של דוד-פרנק בוול סטריט משנת 2010. זוהי חתיכת חקיקה גדולה ביותר שהביאה ליצירת סוכנויות ממשלתיות חדשות שיפקחו על היבטים שונים של המעשה, ומכאן, על כל הכספים. המערכת בארה"ב המעשה השפיע על מספר תחומים, כולל "הגנה על הצרכן, הגבלות מסחר, דירוג אשראי, מוצרים פיננסיים, ממשל תאגידי ושקיפות".

  דוד-פרנק השפיע על חוק יועצי ההשקעות של 1940 יותר משהשפיע על חוק חברת ההשקעות משנת 1940; עם זאת, קרנות גידור הושפעו מדוד-פרנק.

  על פי חוק חברות ההשקעות, קרנות גידור לא היו חייבות להירשם. זה העניק לקרנות הגידור כמות משמעותית של כרטה בלאנץ' בפעילות המסחר שלהן. דוד-פרנק קבע כללים חדשים עבור קרנות גידור וקרנות הון פרטיות להירשם ב-SEC ולציית לדרישות גילוי מסוימות על סמך גודלן.

  מדוע התקבל חוק חברת ההשקעות משנת 1940?

  חוק חברות ההשקעות משנת 1940 הוקם לאחר התרסקות שוק המניות של 1929 והשפל הגדול שבאו בעקבותיו על מנת להגן על המשקיעים ולהביא ליציבות רבה יותר לשווקים הפיננסיים בארה"ב.

  מה מהווה חברת השקעות לפי חוק 1940?

  החוק מגדיר חברת השקעות כ"מנפיק העוסק או מציע לעסוק בעסקי השקעה, השקעה חוזרת, החזקה, החזקה או מסחר בניירות ערך, ובבעלותו או מציע לרכוש 'ניירות ערך להשקעה' בשווי העולה על 40% משווי סך נכסיה (למעט ניירות ערך ממשלתיים ופריטי מזומנים) על בסיס לא מאוחד".

  אילו חברות זכאיות לפטור?

  ישנן מגוון חברות שיכולות לזכות בפטורים על סמך אופן המבנה שלהן, פעילותן וגודלן. זה כולל חברות שנותנות רק ייעוץ לגבי הכלכלה אבל לא לגבי ניירות ערך, חברות בנות מסוימות וחברות עם פחות מ-100 משקיעים.

  כיצד השפיע חוק חברת ההשקעות משנת 1940 על הרגולציה הפיננסית?

  החוק השפיע על הרישום והדרישות של חברות השקעות רבות והחמיר את הרגולציה הפיננסית, מה שהעניק ל-SEC יותר כוח לפקח על השווקים הפיננסיים. הוא יצר כללים שהגנו על משקיעים וחייב חברות השקעות לחשוף מידע מסוים. הרגולציה הפיננסית הפכה לחזקה יותר על פי החוק.

  סיכום ומסקנות

  חוק חברת ההשקעות משנת 1940 הועבר על ידי FDR לאחר השפל הגדול לאחר שאנשים ומשפחות רבים איבדו את כל מה שהיה להם. מטרת החוק הייתה לספק ל-SEC את הסמכות לפקח על חברות השקעות ולהבטיח שהן פועלות על פי חוק ולטובת המשקיעים שלהן. מטרת החוק הייתה להגן על המשקיעים בכל מחיר. ככל שהשווקים הפיננסיים התפתחו במהלך עשרות השנים, כך התפתח גם חוק חברות ההשקעות, למרות שבבסיסו מטרתו נותרה זהה.

  tradingpedia.co.il -> powered by : Sakara

  פוסטים קשורים

  כתיבת תגובה

  האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

  תבדוק גם את זה
  Close
  Back to top button
  דילוג לתוכן