מניות

תמיכה והתנגדות

נושאים קשורים
 • תמיכה היא רמת מחירים שבה ניתן לצפות
 • נסיגה מרמת התמיכה או ההתנגדות
 • סוחרים יכולים “להמר” על הכיוון
 • האמונה כי אזורי תמיכה והתנגדות לא יישברו
 • רמות מחירים אלה יכולות לשמש כנקודות כניסה
 • אזורי התנגדות נוצרים עקב מימושים

תמיכה והתנגדות

המושגים תמיכה והתנגדות ברמת המסחר הם ללא ספק שתי התכונות המדוברות ביותר בניתוח טכני. חלק מניתוח דפוסי התרשימים, מונחים אלה משמשים סוחרים בהתייחסות לרמות מחירים בתרשימים הנוטים לשמש מחסומים, ומונעים ממחיר הנכס לפרוץ לכיוון מסוים.

בהתחלה ההסבר והרעיון שמאחורי זיהוי רמות אלה נראים קלים, אך כפי שתגלה, תמיכה והתנגדות יכולים לבוא בצורות שונות, והקונספט קשה יותר ממה שנראה בהתחלה.

נקודות מפתח

 • אנליסטים טכניים משתמשים ברמות תמיכה והתנגדות כדי לזהות נקודות מחיר בגרף שבו ההסתברויות גבוה יותר לעצירה של המחיר או היפוך של מגמה.
 • תמיכה מתרחשת כאשר מגמת ירידה צפויה להיפסק עקב ריכוז הביקוש.
 • התנגדות מתרחשת כאשר מגמת עלייה צפויה להיפסק זמנית, בגלל ריכוז היצע.
 • פסיכולוגיית השוק ממלאת תפקיד מרכזי כאשר סוחרים ומשקיעים זוכרים את העבר ומגיבים לתנאים משתנים כדי לצפות את תנועת השוק העתידית.
 • ניתן לזהות אזורי תמיכה והתנגדות בתרשימים באמצעות קווי מגמה וממוצעים נעים.

הגדרת תמיכה והתנגדות

תמיכה היא רמת מחירים שבה ניתן לצפות כי מגמת ירידה תיפסק עקב ריכוז ביקוש. ככל שמחיר הנכסים או ניירות הערך יורד, הביקוש למניות גדל וכך נוצר קו התמיכה . לעומת זאת אזורי התנגדות נוצרים עקב מימושים ומכירות באזורים מסויימים.

לאחר שזוהה “אזור” של תמיכה או התנגדות, רמות מחירים אלה יכולות לשמש כנקודות כניסה או יציאה פוטנציאליות מכיוון שככל שהמחיר מגיע לנקודת תמיכה או התנגדות, הוא יעשה אחד משני דברים – יבצע נסיגה מרמת התמיכה או ההתנגדות, או שיפר את רמת המחירים, ימשיך ויפרוץ אותה – עד שהוא יגיע לרמת התמיכה או ההתנגדות הבאה.

העיתוי של עסקאות מסוימות מבוסס על האמונה כי אזורי תמיכה והתנגדות לא יישברו. בין אם המחיר נעצר על ידי רמת התמיכה או ההתנגדות, ובין אם הוא פורץ דרך, סוחרים יכולים “להמר” על הכיוון ויכולים לקבוע במהירות אם הם נכונים. אם המחיר נע בכיוון הלא נכון.

ניתן לסגור את הפוזיציה בהפסד קטן. אולם אם המחיר נע בכיוון הנכון, ייתכן שהמהלך יהיה משמעותי יותר.

מאמרים קשורים

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

ראה גם
Close
Back to top button