מהו טופס sec 3 הגדרה, מתי להגיש ודרישות

מהו טופס SEC 3?

מהו טופס SEC 3?מהו טופס SEC 3? טופס SEC 3: הצהרה ראשונית על בעלות מועילה בניירות ערך הוא מסמך שהוגש על ידי איש פנים בחברה או בעל מניות עיקרי ל-Securities and Exchange Commission (SEC). זהו צעד חשוב לסייע בהסדרת סחר במידע פנים, שהוא קנייה או מכירה של נייר ערך על בסיס מידע מהותי שאינו פומבי. הגשת טופס 3 עוזרת לחשוף מי הם המקורבים הללו ולעקוב אחר התנהגויות חשודות. לפי ה-SEC, הגילוי הוא חובה. המידע המסופק בטופס נועד לחשוף את החזקותיהם של דירקטורים, נושאי משרה ובעלים מועילים של חברות רשומות. מידע זה הופך לתיעוד ציבורי ולכן הוא זמין לעיון הציבור.

post-image-3

מהו טופס SEC 3? – זהו צעד חשוב לסייע בהסדרת סחר במידע פנים, שהוא קנייה או מכירה של נייר ערך על בסיס מידע מהותי שאינו פומבי. הגשת טופס 3 עוזרת לחשוף מי הם המקורבים הללו ולעקוב אחר התנהגויות חשודות.

מהו טופס SEC 3? – לפי ה-SEC, הגילוי הוא חובה. המידע המסופק בטופס נועד לחשוף את החזקותיהם של דירקטורים, נושאי משרה ובעלים מועילים של חברות רשומות. מידע זה הופך לתיעוד ציבורי ולכן הוא זמין לעיון הציבור.

מהו טופס SEC 3? – נקודות מרכזיות

מהו טופס SEC 3?

 • טופס 3 הוא מסמך שמקורב בחברה או בעל מניות מרכזי חייב להגיש ל-SEC.
 • המידע המסופק בטופס נועד לחשוף את החזקותיהם של דירקטורים, נושאי משרה ובעלים מועילים של חברות רשומות והופך לרשומה ציבורית.
 • יש להגיש את הטופס ל-SEC לא יאוחר מ-10 ימים לאחר שגורם פנימי הופך להיות מזוהה עם חברה.
 • הבנת טופס SEC 3

  על המקורב לחברה להגיש טופס 3 ל-SEC לא יאוחר מ-10 ימים לאחר שהפך להיות מזוהה עם חברה.

  ה-SEC מפרט את הפרטים הבאים הנדרשים להגיש טופס 3:

 • כל דירקטור או נושא משרה של מנפיק עם סוג של ניירות ערך
 • בעלים מועילים של יותר מ-10% מקבוצת ניירות ערך
 • נושא משרה, דירקטור, חבר מועצת מייעץ, יועץ השקעות, או אדם קשור להשקעה
 • יועץ או בעלים מועילים של יותר מ-10% מכל סוג של ניירות ערך מצטיינים
 • נאמנות, נאמן, מוטב או מתנחל נדרש לדווח
 • יש להגיש את הטופס עבור כל חברה שבה אדם הוא איש פנים, ללא קשר לשאלה אם לגורם הפנים יש או לא עמדת הון בחברה באותה עת. המגיש נדרש להזין את שמו, כתובתו, הקשר לאדם המדווח, שם האבטחה וסמל הטיקר שלו.

  יש גם שתי טבלאות שצריך למלא. טבלה I מיועדת לניירות ערך שאינם נגזרים הנמצאים בבעלות מועילה, ואילו טבלה II מיועדת לניירות ערך נגזרים בבעלות מועילה, לרבות מכרזים, קריאות, כתבי אופציה, אופציות וניירות ערך הניתנים להמרה.

  טפסי SEC קשורים אחרים

  טופס 3 קשור גם ל-SEC Forms 4 ו-5, יחד עם Securities Exchange Act של 1934(SEA). ה-SEA נוצר כדי לשלוט בעסקאות בניירות ערך בשוק המשני, בעקבות הנפקתם הראשונית, כדי להבטיח שקיפות פיננסית גדולה יותר ופחות הונאה.

  טופס 4 מיועד לשינויי בעלות. יש לדווח על שינויים אלה ל-SEC תוך שני ימי עסקים, למרות שקטגוריות עסקאות מוגבלות אינן כפופות לדרישת דיווח זו. מקורבים חייבים להגיש טופס 5 כדי לדווח על כל עסקאות שהיו אמורות להיות מדווחות קודם לכן בטופס 4 או שהיו זכאיות לדיווח דחוי.

  ה-SEC אימצה כללים ותיקונים חדשים לסעיף 16 של חוק בורסת ניירות ערך באוגוסט 2002 בהתאם להוראות Sarbanes-Oxley, שהאיצו את המועד האחרון להגשת דוחות רבים על בעלות פנימית.

  בנוסף לטפסים 3, 4 ו-5, קיימים עוד כמה טפסים חשובים של SEC. לדוגמה, חברות חייבות להגיש את Form 10-K, דוח שנתי המכיל סיכום מקיף של הביצועים שלהן. 10-K כולל בדרך כלל חמישה חלקים נפרדים:

 • עסקים: פרטים הכוללים את הפעילות, המוצרים והשירותים העיקריים של החברה.
 • גורמי סיכון: אלו מתארים את כל הסיכונים שהחברה מתמודדת איתם או שעלולים להתמודד איתם בעתיד, בדרך כלל רשומים לפי סדר חשיבותם. דוגמאות לכך כוללות את הסיכון של אי פירעון בהלוואות או את הסיכון של תקנות חדשות שמעכבות את ההתקדמות.
 • נתונים פיננסיים נבחרים: אחד הסעיפים החשובים ביותר עבור אנליסטים מחקרים המפרטים מידע פיננסי ספציפי על החברה בחמש השנים האחרונות.
 • דיון וניתוח של ההנהלה לגבי המצב הפיננסי ותוצאות הפעילות: אלה ידועים כ-MD&A, המתייחסים למידע איכותי הנלווה לדוחות הכספיים. זה נותן לחברה הזדמנות להסביר את התוצאות העסקיות שלה משנת הכספים הקודמת.
 • דוחות כספיים ונתונים משלימים: זה כולל את הדוחות הכספיים המבוקרים המלאים של החברה, לרבות דוח רווח והפסד, מאזנים ודוח תזרימי מזומנים.
 • ביחד, כל הגשות ה-SEC הן מקורות מידע חשובים לכל מי ששוקל השקעה בחברה.

  מה גורם להגשת טופס 3?

  ההכרח להגשת טופס 3 ל-SEC מתעורר כאשר אדם הופך לגורם פנימי בחברה. על האדם לחשוף את בעלותו על ניירות הערך של החברה. לטופס 3 יש כישורים ספציפיים לגבי מה נחשב איש פנים ומטרת הטופס היא למנוע סחר במידע פנים.

  מה ההבדל בין טופס SEC 3 לטופס SEC 4?

  יש למלא טופס SEC 3 כאשר אדם הופך למקורב בחברה, בהתאם לכללי SEC ספציפיים. האדם יצטרך לחשוף את בעלותו על מניות החברה. יש למלא טופס SEC 4 כאשר חל שינוי כלשהו בבעלות על מניות החברה.

  מה העונש על מסחר במידע פנים?

  כאשר סחר במידע פנים נעשה באופן בלתי חוקי, באמצעות החזקת מידע מהותי שאינו פומבי, העונש יכול להיות אזרחי או פלילי, ולהוות קנסות ו/או מאסר.

  tradingpedia.co.il -> powered by : Sakara

  פוסטים קשורים

  כתיבת תגובה

  האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

  תבדוק גם את זה
  Close
  Back to top button
  דילוג לתוכן